Uppdatering av SSH i webbhotellspaketen

Avklarat

Under tisdagen den 14:e september kommer vi att uppdatera vår SSH-funktion i webbhotellspaketen.

Det innebär följande förändringar:

PHP 7.4 uppdateras till 8.0
Detta innebär att de php-kommandon du använder när du är inloggad via SSH numera kommer att köras via PHP 8.0. 
Observera att det inte betyder att dina webbplatser flyttas till 8.0. Dessa ligger på den PHP-version du har valt i kundzonen.   

Composer 1 byts ut mot Composer 2
Composer uppgraderas till Composer2, vilket i huvudsak innebär bättre prestanda i form av hastighet och minnesanvändning. Stödet för installation av PEAR paket har även avvecklats i Composer2.
I största del är alla kommandon sig lika, men med nya versionen tillkommer lite fler funktioner.
Läs gärna mer om skillnaderna här och här. och

WP-Cli uppdateras till version 2.5.0
WP Cli uppgraderas från 2.4.0 till 2.5.0.  Läs gärna mer om detta här.

Har du läst så här långt och inte ens visste om att vi erbjuder SSH på Loopia?
Läs gärna med om vår SSH-tjänst och hur du skapar användare här: https://support.loopia.se/wiki/ssh/