Störning nätverk

Avklarat

2012-08-19: Under kvällen har vi till och från sett störningar i nätverkstrafiken. Dessa skall nu vara åtgärdade.