Störning inkommande e-post

Avklarat

2011-12-05 11:45: Störning har uppstått på inkommande e-post. Det är just nu en kö på inkommande e-post, tekniker jobbar på att lösa detta och samtliga meddelanden i kön kommer att levereras. Detta påverkar också inloggningen för e-postkonton som stundtals kan vara långsam.

2011-12-05 16:30: Vi jobbar fortfarande på att avhjälpa störningen. Alla mail kommer att levereras men det tar längre tid än normalt.

2011-12-06 04:10: Kl. 05:15 kommer vi göra underhåll på mailsystemet. Underhållet beräknas ta ca. 30 min, och under tiden kan det vara svårt att logga in på IMAP, POP3 och webmail.

2011-12-06 05:25: Underhållet påbörjas.

2011-12-06 06:30: Underhållet har visat sig ta längre tid än väntat, vi arbetar med att få upp mailsystemet så snart som möjligt.

2011-12-06 07:40: Vi arbetar fortfarande med att lösa störningen på mailsystemet.

2011-12-06 11:25: Vi arbetar fortfarande med att lösa störningen på mailsystemet.

2011-12-06 16:00: Störningen är sedan en tid tillbaka lokaliserad till en specifik del av e-postsystemet och arbete med prestandan pågår för fullt.

2011-12-06 19:00: Arbetet med prestandan på e-postsystemet fortgår och beräknas pågå hela natten.

2011-12-07 08:10: Arbetet som pågått under natten har tagit längre tid än beräknat men fortgår.

2011-12-07 14:50: Arbetet som pågått under natten och förmiddagen fortgår. Vänligen observera att vår Supportavdelning inte kan svara på när detta kommer vara löst.

2011-12-07 16:30: Arbetet fortgår med den felande delen i vårt e-postsystem. Vi kan fortfarande inte svara på när detta kommer att vara åtgärdat.

2011-12-07 20:00: Vi arbetar fortfarande med åtgärda den felande delen i vårt e-postsystem. Arbetet kommer att fortsätta tills störningen är helt löst.

2011-12-07 23:10: E-posten har börjat levereras men arbetet med systemet fortsätter under natten.

2011-12-08 10:15: E-posten har fungerat sedan 2011-12-07 ca 23:00 men arbetet med systemet har pågått under natten. Vissa kunder kan periodvis uppleva lägre prestanda vilket vi arbetar med att lösa. Några kunder saknar i dagsläget sin gamla e-post och där jobbar vi med att gå igenom våra backuper. Berörda kunder har fått egen information om detta.

2011-12-08 13:15: På grund av de stora mängderna e-post som köat upp de senaste dagarna pågår för tillfället ett arbeta med att tömma dessa. Detta leder till att all e-post som ligger i köerna inte levererats än men kommer att göra det. Observera att e-post som ligger i kö inte behöver levereras till din inkorg i tidsordning utan beroende på vilken del av e-postsystemet som hanterar just det specifika e-postmeddelandet.

2011-12-08 16:20: Arbetet med e-postsystemet fortgår och vissa kunder kan fortfarande periodvis uppleva lägre prestanda vilket vi arbetar med att lösa. Mer detaljerad information kommer att lämnas när denna situation är helt löst.

2011-12-08 20:00: Några kunder saknar i dagsläget sin gamla e-post och där jobbar vi med att återställa backuper. Berörda kunder har fått egen information om detta. Vi kan inte ge någon exakt tid när detta kommer vara klart men vi gör allt vi kan för att detta ska ske så snabbt som möjligt.

2011-12-09: 09:15: Arbetet med e-postsystemet fortgår och vissa kunder kan fortfarande periodvis uppleva lägre prestanda vilket vi arbetar med att lösa.