Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdagen den 13:e januari utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, January 13th there will be a maintenance window for all UNIX web servers servers between 05:00-08:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.