Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Planerat driftunderhåll

Torsdagen den 28 maj utförs ett nätverksunderhåll mellan 00:01-06:00. Inga kundtjänster förväntas bli påverkade av underhållet.

On Thursday, May 28 there will be a network maintenance window between 00:01-06:00. No customer services are expected to have interruptions during the maintenance