Planerat underhåll, MySQL server s513

Avklarat

Onsdagen den 15:e September utförs underhåll av MySQL-server s513 mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, September 15th there will be a maintenance window forMySQL server s513 between 05:00-08:00. Websites that uses this server might have one or several short interruptions during the maintenance.