Planerat underhåll, MySQL server s369

Avklarat

Fredagen den 1 Oktober utförs underhåll av MySQL-server s369 mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Friday, October 1th there will be a maintenance window for MySQL server s369 between 05:00-08:00. Websites that uses this server might have one or several short interruptions during the maintenance.