Planerat underhåll, MariaDB / Planned maintenance, MariaDB

Avklarat

Torsdagen den 25:e februari utförs underhåll av samtliga MariaDB-servrar mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 25th there will be a maintenance window for all MariaDB servers between 00:01-04:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

00:15: Maintenance is done.