Planerat underhåll, MariaDB / Planned maintenance, MariaDB

Avklarat

Onsdagen den 13:e januari utförs underhåll av samtliga MariaDB-servrar mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, January 13th there will be a maintenance window for all MariaDB servers between 05:00-08:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.