Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Avklarat

Torsdagen den 25:e februari utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa tjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 25th there will be a maintenance window for listed services below between 00:01-04:00. Websites that uses these services might have one or several short interruptions during the maintenance.

– phpMyAdmin
– LoopiaAPI
– blogg.loopia.*
– support.loopia.*
– SSH-service

00:01: Maintenance begins.

01:15: Maintenance is done.