Planerat underhåll hemsideadministration / Planned maintenance website administration

Avklarat

På torsdagen 2021-03-04 mellan 22:00 och 23:00 kommer vi att utföra planerat underhåll på system som rör hemsideadmistration via Loopia Kundzon. Korta störningar kan förekomma under tiden för underhållet.

On Thursday 2021-03-04 between 22:00 and 23:00 we will conduct planned maintenance on systems for website administration through Loopia Customer zone. During the maintenance there might be short disruptions.

2021-03-04 22:00 Underhåll påbörjat / Maintenance started

2021-03-04 23:00 Underhåll avslutat / Maintenance ended