Nätverksstörning

Avklarat

2015-06-16: 01:00: Vi har för närvarande en nätverksstörning som påverkar våra tjänster, felsökning pågår.

2015-06-16: 02:45: Nätverket har stabilisterat sig sedan ett tag men vi fortsätter att övervaka situationen.

2015-06-16: 07:25: Störningen i nätverket påverkar dessvärre access till vår DNS-tjänst för ett antal kunder/leverantörer. Det betyder att våra tjänster just nu kan vara svåråtkomliga utifrån. Tekniker jobbar med att lösa detta så skyndsamt som möjligt.

2015-06-16:07:55: Störningen är i form av en omfattande DDOS-attack riktad mot vår DNS-tjänst. Tekniker samarbetar just nu med leverantör för att isolera detta. Vår supportavdelning har ej någon mer information att ge gällande den rådande störningen.

2015-06-16: 09:20: Tillsammans med nätleverantörer så arbetar vi just nu med att isolera denna DDOS-attack som dessvärre är mycket omfattande. Tjänsterna ser i dagsläget ut att kunna nås utifrån av de flesta nätleverantörerna men arbetet fortgår med att lösa störningen helt.

2015-06-16 11:35: En stor del av störningen är nu isolerad. Dock så får vi fortfarande in rapporter om att det kan vara svårt att nå tjänsterna pga lagrad DNS-data. Om möjligt så testa en omstart av webbläsare eller router för att påskynda hämtningen av ny DNS-data. Det kan hjälpa i nuläget.

2015-06-16 12:05: DDOS-Attacken är i nuläget under kontroll och det som orsakar svåråtkomliga tjänster är så kallad negativ DNS-cache hos ett antal internetleverantörer såsom Telia och Telenor. Vi jobbar med att lösa detta så snabbt som möjligt. Som kund kan man testa att göra en DNS-flush i sin lokala miljö.

2015-06-16 14:00: Vi får fortfarande in felrapporter om att delar av Telias nät ej ännu kan nå våra tjänster. Vi jobbar just nu med leverantören av vårt DDOS-skydd för att förbättra filtreringen av trafik från Telias nät.

2015-06-16 15:30: En stor del av trafiken ska nu inkomma korrekt till våra tjänster. Vi fortsätter dock att övervaka/filtrera trafiken lite extra under kvällen.

2015-06-17 09:30: Den DDOS-attack som sedan 01:00 igår sker mot våra tjänster pågår dessvärre fortfarande. De externa skydd vi har filtrerar just nu trafiken och det ska ej ha någon påverkan vad det gäller åtkomst för våra tjänster. Skulle du uppleva svårigheter att nå våra tjänster, kontakta då vår support för vidare felsökning.

2015-06-17 11:00:  Nätverket är sedan 09:15 i normal drift.