E-poststörning / E-mail disruption

Avklarat

2021-09-14: Vi upplever för närvarande leveransproblem av e-postmeddelanden till Microsoft. Felsökning pågår.

We are currently experiencing issues with email-deliveries to Microsoft. Technicians are troubleshooting.