Planerat underhåll mysql / Planned maintenance mysql

Avklarat

Torsdag den 31 Aug utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor till dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday Aug 31, there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites to these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

02:00: Maintenance is done.

Planned maintenance unix web

Avklarat

On Thursday, August the 31st, there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:05 Arbete påbörjas / Maintenance starting

04:00 Arbete avslutat / Maintenance done

Certifikatfel på vissa tjänster

Avklarat

2017-08-23 14:00: Våra tekniker arbetar med att åtgärda ett certifikatfel på våra tjänster. För dig som kund så behöver du ej utföra någon ändring då när detta är åtgärdat så kommer tjänster att fungera precis som tidigare, eventuella e-postklienter kan behöva startas om. Vi beklagar detta.

Tillägg: Det går bra att använda vår webbmail för att ta emot och skicka eventuella meddelanden till dess att störningen är åtgärdad.

2017-08-23 15:40: Samtliga tjänster skall nu ha fått det nya certifikatet. Om du använder en epostklient i din dator så bör det räcka med att starta om program eller dator. I din telefon kan du prova att stänga programmet helt och öppna det på nytt.

2017-08-25 13:00: Om du fortfarande upplever svårigheter med din e-post så rekommenderar vi att kontrollera ditt epostprograms inställningar. Vi har sett upprepade tillfällen där kunden har angivit pop3.domännamn.se, imap.domännamn.se eller smtp.domännamn.se. Detta behöver du ändra till mailcluster.loopia.se för att du skall kunna ansluta som tidigare. Se gärna dessa guider för hur du konfigurerar ditt epostprogram.

Störning Sitebuilder

Avklarat

2017-08-23 10:26: Vi har för närvarande en driftstörning på vår Sitebuilder. Tekniker arbetar för att åtgärda felet.

2017-08-23 11:20: Störningen är nu avhjälpt och tjänsten är åter i normal drift.

Driftstörning webbserver s577 / Operational disruption web server s577

Avklarat

2017-08-22 15:40: En driftstörning har uppstått på UNIX-servern s577.loopia.se vilket kan göra vissa av hemsidorna på servern svåra att nå. Felsökning pågår.

An operational disruption has occurred on the UNIX server s577.loopia.se which might cause some of the websites on the server to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

2017-08-22 15:47: Driftstörningen är nu löst och servern är åter i normal drift.

The operational disruption is now resolved and the server is back to normal operation.

Driftstörning webbserver s622 / Operational disruption web server s622

Avklarat

2017-08-22 15:40: En driftstörning har uppstått på UNIX-servern s622.loopia.se vilket kan göra vissa av hemsidorna på servern svåra att nå. Felsökning pågår.

An operational disruption has occurred on the UNIX server s622.loopia.se which might cause some of the websites on the server to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

2017-08-22 15:58: Driftstörningen är nu löst och servern är åter i normal drift.

The operational disruption is now resolved and the server is back to normal operation.

Driftstörning MySQL s369 / Operational disruption MySQL s369

Avklarat

2017-08-18 14:27: En driftstörning har uppstått på MySQL-servern s369.loopia.se. Felsökning pågår.

An operational disruption has occurred on the MySQL server s369.loopia.se. Technicians are troubleshooting.

2017-08-18 15:13: Servern är åter tillgänglig och efterkontroller av alla databaser sker. / The server is now operational again and checks are running on all databases.

2017-08-18 17:00: Servern är nu i normal drift. / The server is now back to normal.

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 10 augusti utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 05:01-09:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, August 10 there will be a maintenance window for all Windows servers between 05:01-09:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

05:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

07:15 Arbete avklarat / Maintenance finished

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 9 augusti utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, August 9 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.