Underhåll VPS-plattform / Maintenance VPS platform

Avklarat

Torsdagen den 11 januari utförs underhåll av vår VPS-plattform mellan 23:00-06:00. En nedtid på ca 30-60 minuter per VPS är planerad samt en omstart av alla VPSer. Medan underhållet pågår är det inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon eller att installera en ny VPS.

On Thursday, January 11 there will be a maintenance window for our VPS platform between 23:00-06:00. A downtime of approximately 30-60 minutes per VPS is planned, as well as a reboot of all VPS. During the maintenance, it is not possible to modify your VPS in Loopia Customer Zone, nor possible to install a new VPS.

00:30: Arbetet avklarat. / Maintenance complete.