Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Avklarat

Torsdagen den 11:e januari utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, January 11 there will be a maintenance window for services listed below between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

– Windows
– UNIX-webb
– MySQL
– phpMyAdmin
– Formmail
– Cron
– Loopia.se/com/no/rs
– support.loopia.se/com/no/rs
– blogg.loopia.se/com/no/rs
– Changes of settings for web sites

00:00: Maintenance begins.

03:10: Maintenance ends.