Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Torsdag den 18 januari utförs underhåll av vår nätverksmiljö mellan 00:01-00:30. Samtliga tjänster kommer få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, January 18 there will be a maintenance window for our network between 00:01-00:30.  All our services might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

00:45 Arbete avslutat / Maintenance ended