Underhåll lagringssystem / Maintenance storage systems

Avklarat

Under natten mot torsdagen 2018-01-04 kommer vi att utföra underhåll på våra lagringssystem för e-post och webbplatser. Vi kommer att starta vid 00:01 och arbetet beräknas vara färdigt innan klockan 05:00. Under tiden för underhållet så kan webbplatser och e-postkonton vara helt eller delvis otillgängliga.

On Thursday, January 04, there will be a maintenance window for our email and website storage systems. The maintenance will start at 00:01 and is expected to be finished before 05:00. Websites and email accounts may be completely or partially unavailable during the maintenance.

00:10 – Arbete påbörjat / Maintenance started

04:41 – Arbete avslutat / Maintenance finished