Planerat underhåll, specifika tjänster / Planned maintenance, specific services

Avklarat

Torsdagen den 21 december utförs underhåll av nedan listade servrar/sidor mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, December 21 there will be a maintenance window for below listed servers/sites between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

* support.loopia.se/no/com/rs
* blogg.loopia.se/no/com/rs
* phpMyAdmin (se/rs)
* Formmail (se/rs)