Planerat underhåll, MySQL-server s443 / Planned maintenance, MySQL-server s443

Avklarat

Tisdagen den 19 december utförs underhåll av MySQL-server s443 mellan 00:01-01:00. Hemsidor på denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, December 19 there will be a maintenance window for MySQL-server s443 between 00:01-01:00. Websites on this server might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:03: Maintenance begins.

00:35: Maintenance is done.