Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdag den 6 december utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, December 6 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-12-06 00:01: Arbetet påbörjat / Maintenance begins

2017-12-06 01:33: Arbetet avklarat / Maintenance is complete