Underhåll av webbserver

Avklarat

2017-11-30 13:08 Just nu pågår ett underhåll på webbserver s639 vilket kan innebära att webbsidor som använder den servern tidvis kan vara svåra att nå. Tekniker arbetar för att kunna slutföra underhållet så snart som möjligt.

2017-11-30 13:08 Maintenance is currently performed on web server s639. This might cause sites using that server difficult to reach. Technicians is working to finish the maintenance as fast as possible.

Underhållet är slutfört.