Planerat underhåll, domänsökningar och korta länkar via loopi.as / Planned maintenance, Domain searches and short URLs via loopi.as

Avklarat

Lördagen den 25 november utförs underhåll av domänsökningar och loopi.as mellan 00:01-03:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Saturday, November 25 there will be a maintenance window for domain searches and loopi.as between 00:01-03:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

00:20: Maintenance is done.