Störning: Kundzon

Avklarat

2018-02-08 10:15: Vi upplever just nu en störning på vår kundzon. Det medför att den just nu kan vara svår att logga in på. Tekniker felsöker.