Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdagen den 23 november utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 23 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:00: Underhåll avklarat / Maintenance complete