Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdagen den 23 november utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 23 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:00: Underhåll avklarat / Maintenance complete