Planerat underhåll, s48 och s613 / Planned maintenance, s48 and s613

Avklarat

Torsdagen den 16 november utförs underhåll av s48 och s613 mellan 00:01-03:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 16 there will be a maintenance window for s48 and s613 between 00:01-03:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:05: Maintenance of s48 is done.

02:55: Maintenance of s613 is done.