Störning UNIX

Avklarat

2017-11-10:  Vi har just nu en störning på våra UNIX-servrar. Det medför att webbsidor stundtals slutar fungera. Tekniker arbetar för närvarande med att lösa detta.

We are currently experiencing a disturbance regarding our UNIX-platform. Pages can be unreachable at times during this time. Our technicians are working on resolving the issue.

2017-11-11: Teknikerna har installerat en fix som ska motverka dessa korta avbrott. Sidor på UNIX-plattformen ska nu ej få dessa intermittenta avbrott längre.