Planerat underhåll, UNIX-webb och CRON / Planned maintenance, UNIX web and CRON

Avklarat

Onsdagen den 8:e november mellan 14:00 och 16:00 utförs underhåll av webbservrarna s586, s636, s637 och s638 samt vår cron-tjänst. Hemsidor som ligger på webbservrarna kommer få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet. Vissa cron-jobb kommer under perioden inte att köras.

On wednesday, November 8th between 2PM-4PM there will be a maintenance window for the webservers s586, s636, s637 and s638 as well as on the cron service. Websites on the webservers will have one or more short interruptions during the maintenance. Some cron jobs will during the maintenance will not run.

15.44 Underhållet är slutfört