Mailkö på inkommande/utgående e-post

Avklarat

Just nu är det en stor mängd nyhetsbrev som skickas ut, som resultat av detta har det bildats en kö på våra inkommande/utgående mailservrar. Det tar därför längre tid än vanligt att få brev levererade. Våra tekniker jobbar på att minimera kön så fort som möjligt.

Right now there’s a large amount of newsletters coming through our mailservers which have caused a buildup in mail queue for incoming/outgoing mail. Because of this there is a delay to receiving mail. Our technicians are working towards decreasing the queue as fast as possible.