Störning UNIX

Avklarat

2017-10-31:  Vi har just nu en störning på våra UNIX-servrar. Det medför att det stundtals kommer ett felmeddelande som visar “Temporary disruption (502 bad gateway)” . Tekniker jobbar med att lösa detta. I nuläget har support ej någon information om när det är löst.