Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:20: Maintenance is done.