Underhåll .eu-domäner / Maintenance .eu domains

Avklarat

Onsdagen den 11 oktober utförs underhåll av .eu-domäner mellan 06:00-09:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, October 11 there will be a maintenance window for .eu domains between 06:00-09:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

2017-10-11 15:30: Underhållet pågår fortfarande. The maintenance is still ongoing.

2017-10-12 13:40: Underhållet pågår fortfarande. The maintenance is still ongoing.

2017-10-13 11:00: Underhållet är nu färdigt.