Planerat underhåll, servrar / Planned maintenance, servers

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for services listed below between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

* phpMyAdmin
* Formmail
* Cron

02:05: Maintenance is done.