Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:40: Maintenance is done.