Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:50: Maintenance is done.