Nätverksstörning / Network disruption

Avklarat

2017-10-05 08:18: En nätverksstörning har uppstått vilket kan göra vissa av våra tjänster svåra att nå. Felsökning pågår.

A network disruption has occurred which might cause some of our services to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

 

2017-10-05 10:55: Felsökningen pågår fortfarande.

The troubleshooting is ongoing.

 

2017-10-05 16:30: Störningen är åtgärdad.

The network disruption has been resolved.