Planned maintenance e-mail administration in Customer Zone // Planerat underhåll utav e-postadministrationen i Kundzonen

Avklarat

On Thursday, September 21 there will be a short maintenance window on the e-mail administration in the customer zone between 00:01-00:30. The customer zone might have one or several short interruptions during the maintenance.

Torsdag den 21 september kommer ett underhåll utav e-postadministrationen i kundzonen att genomföras mellan 00:01-00:30. Kundzonen kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.