Planerat underhåll, Loopia.se / Planned maintenance, Loopia.se

Avklarat

Onsdag den 6 september, utförs underhåll av loopia.se mellan 00:00-06:00. Arbetet beräknas ta upp till en timma. Under arbetstiden kan besökare till loopia.se och dess kundzon tappa sina sessioner.

During Wednesday, September 6 00:00-06:00, maintenance will be done for loopia.se. Time estimated until completed maintenance is up to one hour. During this time visitors of loopia.se and its customerzone may drop their sessions

04:35 Underhåll avklarat. / Maintenance complete.