Planerat underhåll, Autobahn (ny plattform) / Planned maintenance, Autobahn (new plattform)

Avklarat

Onsdag den 6 september utförs underhåll av samtliga Autobahn servrar (ny plattform) mellan 01:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, September 6 there will be a maintenance window for all Autobahn server (new plattform) between 01:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:30: Arbete påbörjar.

2:45: Arbetet avklarat. / Maintenance completed.