Planerat underhåll, Formmail / Planned maintenance, Formmail

Avklarat

Onsdag den 6 september utförs underhåll av samtliga Formmail servrar mellan 01:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, September 6 there will be a maintenance window for all Formmail server between 01:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:30: Arbetet påbörjar.

02:15: Arbetet avklarat. / Maintenance done