Planerat underhåll, UNIX-webb (ny plattform) / Planned maintenance, UNIX web (new plattform)

Avklarat

Onsdag den 6 september utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar (ny plattform) mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, September 6 there will be a maintenance window for all UNIX web servers (new plattform) between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Arbetet påbörjas / Maintenance begins

01:30 Arbetet avklarat / Maintenance done