Planerat underhåll mysql / Planned maintenance mysql

Avklarat

Torsdag den 31 Aug utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor till dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday Aug 31, there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites to these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

02:00: Maintenance is done.