Planerat underhåll unix web / Planned maintenance unix web

Avklarat

Torsdag 18:e Maj, mellan 00:01-06:00 genomförs underhåll för unix webserver s505, hemsidor på denna server kommer inte vara nåbara under beräknad arbetstid. Arbetet beräknas ta upp till 1-2 timmar.

Thursday 18:e May, between 00:01-06:00 maintenance will be done for unix web server s505, websites on this server will not be reachable during the time of active maintenance. Estimated time for completion is up to 1-2 hours.

2017-05-18, 02:00 Arbetet påbörjas / Maintenance starting
2017-05-18, 03:20 Arbetet avslutat / Maintenance ended.