Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdag den 11:e maj utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, May 11 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-05-11 02:15 Arbetet avslutat / Maintenance finished