Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdagen den 10 maj utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-02:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 10 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-02:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-05-10 00:01 Arbetet påbörjas / Maintenance starting

2017-05-10 02:50 Webbserver s505 fungerar inte efter underhållet, tekniker felsöker / Web server s505 doesn’t work after maintenance, technicians are investigating

2017-05-10 03:50 Arbetet avslutat / Maintenance finished