Planerat underhåll windows / planned maintenance windows

Avklarat

Torsdagen den 13 April utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, April 13 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-04-13 00:01: Arbetet påbörjas.

2017-04-13 01:40: Arbetet avslutat.