Akut underhåll, IIS22 / Emergency maintenance, IIS22

Avklarat

2017-04-10 10:20: Ett akut underhåll utförs just nu på webbserver IIS22 vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on web server IIS22, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

10:35: Servern är nu åter i drift.