Störning e-post

Avklarat

2017-04-07 14:50: Vi har för närvarande en störning på vårt e-postsystem. Tekniker felsöker.

2017-04-07 15:05: Störningen skall nu vara åtgärdad. En viss fördröjning på inkommande meddelanden kan dock fortfarande existera.

2017-04-07 16:30: Tidigare fördröjning på inkommande e-post skall nu vara avklarad. Tjänsten fungerar åter med normal drift.