Driftunderhåll, MySQL

Avklarat

Vi kommer göra ett driftunderhåll 2012-03-14 mellan klockan 02:00 – 06:00 på följande MySQL-servrar: s11.loopia.se, s13.loopia.se, s69.loopia.se, s72.loopia.se, s107.loopia.se, s117.loopia.se och s118.loopia.se. Detta kommer att innebära cirka 30 minuter nedtid per server då tjänsten inte kommer att vara tillgänglig.

2012-03-14 02:20: Arbetet med S72 påbörjas.
2012-03-14 02:34: Arbetet med S72 avslutas.

2012-03-14 02:37: Arbetet med S69 påbörjas.
2012-03-14 02:45: Arbetet med S69 avslutas.

2012-03-14 02:52: Arbetet med S13 påbörjas.
2012-03-14 02:58: Arbetet med S13 avslutas.

2012-03-14 03:00: Arbetet med S11 påbörjas.
2012-03-14 03:09: Arbetet med S11 avslutas.

2012-03-14 03:12: Arbetet med S107 påbörjas.
2012-03-14 03:21: Arbetet med S107 avslutas.

2012-03-14 03:22: Arbetet med S117 påbörjas.
2012-03-14 03:32: Arbetet med S117 avslutas.

2012-03-14 03:34: Arbetet med S118 påbörjas.
2012-03-14 03:42: Arbetet med S118 avslutas.

2012-03-14 03:42: Underhållet slutfört.